null

C  A  P  T  U  R  I  N  G

Restoring thousands of trees by 2030 with Stockholm C District Coalition

Uniting as a force for good so that we can mitigate climate change

null

Why trees?

Restoration is a powerful way to capture CO2

STORES = TREES

Stores that are part of stockholm C plant one tree a month through
Vi-skogen.se

Climate Action Blog

Information below is unfortunately only available in swedish, but if you have any questions please email info@stockholmc.se

Vad är Vi-skogen?

Anders Lundin, ambassadör för Vi-skogen berättar:

“Att plantera träd är bland det finaste man kan göra”

Hållbar utveckling,
trädplantering och
digital transformation

LÄS MER
Hållbar utveckling
Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till under två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären och samtidigt tömma atmosfären på en del av den koldioxid vi redan släppt ut:

Trädplantering
Vi planterar träd och Klimatkompenserar med Vi-skogen. Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen. Därför har vi bestämt att varje butik som går med i Stockholm C planterar ett träd, det ingår i månadsavgiften. När skogen växer renar den luften.

Digital transformation
Stockholm C molnbaserade tjänster vill göra den delen av digital transformation tillgänglig för de många små företagen. Häng gärna med i utvecklingen, vårt digitala verktyg gör din lokal global och sökbar.
null
null

NÄR STÄDER VÄXER ÖKAR UTSLÄPPEN AV KLIMATGASER TILL ATMOSFÄREN

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar varje butik i city ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Menu