null

An open city available for everyone

null

2019 - 2020

VISIONEN ÄR ATT BIDRA TILL ATT BEGRÄNSA UPPVÄRMNINGEN TILL UNDER 2 GRADER.  MÅLET ÄR ATT VARJE BUTIK I NÄTVERKET PLANTERAR ETT TRÄD I MÅNADEN.

Vi planterar träd genom Vi-skogen

Så fungerar det:

Om världen ska kunna nå det globala klimatmålet att begränsa uppvärmningen till under två grader behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären och samtidigt tömma atmosfären på en del av den koldioxid vi redan släppt ut.

Vårt ansvar:

1. Vi digitaliserar innerstadens 60 huvudgator, då vi tror det kan minska utsläppen, tex Biblioteksgatan blir Biblioteksgatan.se
Se hela listan under AREAS & MAIN STREETS i menyraden
2. Vi planterar träd. Bindningen av kol sker idag genom Vi-Skogen trädplanteringsprojekt. Träden som planteras tar upp och lagrar koldioxid i biomassan. Det är själva klimatnyttan. Dessutom skapar projekten social nytta för de jordbrukare som är med. Det kallas Agroforestry!
null

Har du din butik eller ditt företag i Stockholms innerstad?

Gör som dina grannar, gå med, plantera träd, det kostar bara 20 kr. Klimatkompensera och få ditt diplom från Vi-skogen och din klimatsmarta adress från oss:

Karlavägen.se/dinbutik

eller /företagsnamn

VILL DU VETA MER?

Skicka ett mail så hamnar du längre fram i kön. Vi ringer dig!
huvudgator@stockholmc.se

null

NÄR STÄDER VÄXER ÖKAR UTSLÄPPEN AV KLIMATGASER TILL ATMOSFÄREN

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar varje butik i city ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

null

VILL DU BLI VÅR NÄSTA GÄSTFOTOGRAF?

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR!

ARKIV C är en del av samhällets kollektiva minne. Vi dokumenterar, bevarar och levandegör människans kultur och miljö. Stockholm C och gästfotografer, såväl professionella som amatörer, bevarar innerstaden för framtiden.

Projektet belyser livet på huvudgator i city med fotografin och film som verktyg. Vill du visa dina verk på tex Karlavägen.se/dittnamn kontakta: arkivc@stockholmc.se

null

AN OPEN CITY AVAILABLE FOR EVERYONE

Tel växel: 072 33 45 333
E-post: info@stockholmc.se
STOCKHOLM C AB
ORG.NR 556703-6784

Vi vill medverka till utvecklingen av Stockholm som etablerings- och besöksdestination

Instagram

For more inspiration

null
Menu