Allmänna villkor, användningsvillkor och integritetspolicy.

Stockholm C AB Org. nr 556703-6784
Börjar gälla fr o m 2018-05-25

Stockholm C Villkor för introduktionserbjudande

Detta erbjudande (”introduktionserbjudande”) till dig från Stockholm C, ger dig rätt att få tillgång till tjänsten Butikssida (enligt definition i Stockholm C Användningsvillkor) under en period av tre (3) månader från tidpunkten då du aktiverar denna provperiod genom att lämna dina kontaktuppgifter och betala det annonserade priset (”provperioden”). Om du bestämmer dig för att du inte vill förbli en betalande användare av Stockholm C Butikssida måste du avboka din prenumeration av Tjänsten genom att skicka ett mail till support@stockholmc.se före slutet av din provperiod (Läs Uppsägning av tjänsten). Du kommer annars, när din provperiod löper ut, automatiskt att bli en betalande användare av tjänsten Stockholm C Butikssida och prenumerationsavgiften för Butikssidan kommer varje månad att faktureras fram till dess att du avslutar prenumerationen på Stockholm C Butikssida. Inga återbetalningar eller krediter utgår för del av månad. Vi kommer att meddela dig om Stockholm C höjer månadsavgiften i framtiden. Prisändringar börjar gälla när nästa prenumerationsperiod, efter datumet för prisändringen, påbörjas. Genom att fortsätta använda Stockholm C-tjänsten efter att prisändringen har börjat gälla, accepterar du det nya priset. Du får endast använda detta introduktionserbjudande en gång.

Bindningstid

Stockholm C AB har ingen bindningstid på vår tjänst.

Uppsägning av tjänsten

Stockholm C AB har 30 dagars uppsägningstid på vår tjänst. Vill du säga upp tjänsten gäller följande:
– Du betalar alltid för innevarande faktureringsperiod. Inga återbetalningar för innevarande faktureringsperiod görs.
– Faktureringsperioden hittar du på din senaste faktura.
– Om du exempelvis har en faktureringsperiod som startar den 15:e mars så måste du senast säga upp den 14:e januari.
– Tjänsten upphör genom uppsägning. En uppsägning kan göras via e-post. Vid uppsägning ska butiksnamn och kontaktuppgifter uppges.

Avgifter för tjänsten

Avgifter för tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Inför varje ny period skickar Stockholm C ut minst en faktura för förnyelse.

Support

Stockholm C tillhandahåller fri support för tjänsten under abonnemangsperioden via support@stockholmc.se

Användningsvillkor – förhållningsregler

Du är ensam ansvarig för allt material och all data som läggs in/laddas upp via våra internettjänster av användare knutna till det konto som skapas. Du får inte:
  • Skapa och sända ut falska fakturor under förespegling att de är äkta, så kallade bluffakturor.
  • Lägga upp material och data som strider mot gällande lagar och bestämmelser när det gäller personuppgiftslagen och/eller upphovsrättslagen.
  • Lägga upp material som strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, sexistiskt eller oanständigt. Om du bryter mot förhållningsreglerna eller övriga villkor för ditt konto har Stockholm C AB rätt att omedelbart stänga ditt användarkonto.

Personuppgifter (GDPR)

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Stockholm C AB med målet att din upplevelse på Stockholmc.se ska bli så bra som möjligt. Stockholm C behandlar alltid personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och i förekommande fall annan lagstiftning. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Med den nya förordningen får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. Förändringen gör att vi uppdaterar våra Användarvillkor. De personuppgifter vi behandlar för att kunna administrera ditt användarkonto, och ge dig tillgång till våra tjänster, är ditt namn, telefonnummer och din e-postadress.
sthlmc_10_info
STOCKHOLM C
info@stockholmc.se
support@stockholmc.se
Växel: 072 33 45 333
Stockholm C AB
Org.Nr 556703-6784
Menu