Moderna Museet

Moderna Museet

Exercisplan 4
111 49 Stockholm

CALL US

+46 (0)8-520 235 00

PUBLIC TRANSPORT

Plan your trip: www.sl.se/en

ABOUT

Experience one of Europe’s foremost collections of art from the twentieth century to today, featuring works by artists including Picasso, Dali, Derkert and Matisse.

YouTube
Instagram
stockholm_city_modernamuseet_02
One Hundred And Sixty-Two Out Of Two Billion Eggs, 2004
Ägget symboliserar återfödelse och fruktbarhet. Under antiken trodde man att liv uppstod av sig självt, att flugor skapades av ruttnande kött. År 1668 presenterade Francesco Redi devisen ”allt liv ur ägget”- inga larver utan flugor som lägger ägg. Fler tankar rörande livet hittar du i utställningen Livet självt och vi har öppet som vanligt hela helgen. Glad påsk!

Bild: Dirk Fleischmann

stockholm_city_modernamuseet_03
Julia Peirone
Golden Sunset, 2016

Läs mer på Facebook.

ATTRACTIONS

· ABBA The Museum
· Fotografiska 
Museum of Photography
· Gröna Lund Tivoli
· Junibacken Children´s playful exhibitions
· Moderna Museet Museum
· Skansen Zoo
· The City Hall
· The Royal Palace
· The Vasa Museum